Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Olmaya Yönelik Düşünceleri
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin bilim insanı olmaya yönelik düşüncelerini sınıf düzeyi ve cinsiyet bağlamında incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 5 (80), 6 (111), 7 (81) ve 8. (83) sınıfta öğrenim gören 355 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırma tarama modeli ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilim insanı olmak ister misiniz? Neden?” olmak üzere açık uçlu bir soru ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmada tüm öğrencilerin yarıya yakını bilim insanı olmak istediğini ifade etmiştir. Bilim insanı olmak isteyen öğrencilerin belirttikleri gerekçelerin daha çok toplumsal fayda, ürün, bireysel kazanımlar, bilim insanının özelliklerini kendinde görme, uygulamalara ve çalışma alanına duyulan ilgi kategorilerinde toplandığı saptanmıştır. Tüm öğrencilerin yarısından fazlası bilim insanı olmak istemediğini ifade etmiştir. Bilim insanı olmak istemeyen öğrencilerin belirttikleri gerekçelerin daha çok bilimsel uygulamalara ilişkin olumsuz düşünceler, bireysel özellik açısından uygun olmama, farklı idealler, ilgi ve isteğin olmaması kategorilerinde toplandığı saptanmıştır. Araştırma sonucunda 5. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasının; 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yarıya yakınının bilim insanı olmak istediği saptanmıştır. Bu durumun aksine 8. sınıf öğrencilerinin yarıdan fazlasının bilim insanı olmak istemediği belirlenmiştir. Cinsiyet bağlamında ise erkek ve kız öğrencilerin yarıya yakınının bilim insanı olmak istediği belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi yükseldikçe bilim insanı olmayı istemeyen öğrenci sayısının artış gösterdiği saptanmıştır.

Keywords
Düşünce, bilim insanı olma, ortaokul öğrencisi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri