Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki Öğelerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Bu araştırmada tarama modeline göre, sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi öğretim programına yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu kazanımların öğrenci seviyesine uygun olduğunu belirtirken bazı kazanımların uygun olmadığını belirtenler de olmuştur. İçerik açısından, konuların sadeleştirilmesinin öğretmenler tarafından olumlu karşılandığı ancak bunun yeterli olmadığı, ders saatlerinin yetmediğine yönelik eleştirilere de rastlanmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu programın sarmal şekilde öğretilmesini eleştirmektedir. Konuların ülkenin bölgesel farklılıkları dikkate alınmadan hazırlanması da önemli eleştiriler arasındadır. Öğretmenlerin programın öğrenme-öğretme sürecine ilişkin görüşleri incelendiğinde; çoğunluğun aktif katılımı sağlayan öğretim yöntemlerini benimsedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak bir kısmı aktif öğretim yöntemlerini yeterli şekilde uygulayamadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin yapmış oldukları önemli tespitlerden biri de programın öğrenci merkezli olmasına rağmen ölçme ve değerlendirme boyutunun bunu tam olarak karşılayamadığı olmuştur. Buna göre araştırmada, hayat bilgisi öğretim programında yapılan değişiklikler ve düzenlemeler öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda tartışılmıştır.

Keywords
Hayat bilgisi dersi öğretim programı; sınıf öğretmenleri; öğretmen görüşleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri