Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yerel Halkın Turizm Algısı: Erzincan’da Bir Araştırma
Bu araştırma Erzincan’da yaşayan yerel halkın turizm ve Erzincan turizmine ilişkin algısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Mart2017 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında kolayda örnekleme yöntemi ile Erzincan il merkezinde yaşayan yerel halk ile bir anket çalışması yapılmıştır. Analizler 387 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yerel halk turizmin ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel etkilerini olumlu yönde algılamaktadır. Yerel halk, Erzincan’da turizmin gelişmesi için yatırımların artması, yapılacak tüm faaliyetlerde yerel halkın ve tüm kesimlerin katılımının gerektiğini ve mevcut turizm potansiyelinin yeterince kullanılmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte turizm faaliyetlerinin il ekonomisine katkı sağlayacağını, Erzincan’ın tanıtımının ve gerekli olan alt yapı unsurların eksik olduğunu düşünmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan yerel halkın demografik özellikleri ile turizm algısı arasında da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Keywords
Turizm, yerel halk, turizm algısı, ekonomi, Erzincan.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri