Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRENCİLERİN OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİ ALGILAMALARINA DÖNÜK İFADELER İLE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA BAKIŞLARINA DÖNÜK İFADELER HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARI
Bu çalışmada; Ağrı İ.Ç. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında eğitim-öğretim gören öğretmen adaylarının; A-) Öğrencilerin Okul Aile İşbirliğini Algılamalarına Dönük İfadeler ile B-) Öğrencilerin Öğretmenlik Uygulamasına Bakışlarına Dönük İfadeler konusuna ilişkin yaklaşımlarının araştırılması için, bu konuyla ilgili olarak kendilerine bir anket sunulmuştur. Araştırmanın örneklemini Ağrı İ.Ç. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında eğitim-öğretim gören toplam 121 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre; öğretmen adaylarının, A-) Öğrencilerin Okul Aile İşbirliğini Algılamalarına Dönük İfadeler ile B-) Öğrencilerin Öğretmenlik Uygulamasına Bakışlarına Dönük İfadeler konusunu içeren maddeleri değişik oranlarla yanıtladıkları görülmüştür. Bulgular, öğretmen adaylarının, Cronbach's Alpha değeri ?=0.91 olarak belirlenen ve bu anlamda oldukça güvenilir olan ölçeğe farklı oranlarda yanıtlar verdikleri sonucuna varılmayı olanaklı kılmıştır.(Field, 2013).

Keywords
Öğrencilerin Okul Aile İşbirliğini Algılamalarına Dönük İfadeler, Öğrencilerin Öğretmenlik Uygulamasına Bakışlarına Dönük İfadeler

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri