Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OYUN TEORİSİ VE NASH’İN DENGE STRATEJİSİ
Oyun teorisi Augustin Cournot ile birlikte adı konulmamış biçimde iktisada girmiş ve iktisatçılara tamamen farklı bir bakış açısı sağlamıştır. İzleyen yüzyıl boyunca oligopol rekabet biçimini açıklamaya çalışan iktisatçılar tarafından sürekli geliştirilmiştir. 1940’lı ve 1950’li yıllar oyun teorisinin yoğun olarak tartışıldığı yıllarıdr. Bu dönemde oyun teorisi iktisatçıların, matematikçilerin hatta psikologların katkılarıyla daha tutarlı bir sistematiğe oturtulmuş ve iktisat teorisinin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Bu katkıları yapan önemli isimlerden biri de oyun teorisinin yanı sıra diferansiyel geometride kısmi diferansiyel denklemlerin incelenmesine de önemli katkılarda bulunmuş bir matematikçi olan John F. Nash Jr’dir. Nash uzun bir yaşamdan sonra 2015’te bir trafik kazasında hayatını kaybettiğinde, ardında 1949 ile 1953 yılları arasında yayımlanmış 28 sayfalık bir doktora tezi, üçünde ortak yazar olarak, dördünü tek başına (ki bunlardan biri tek sayfadan ibarettir) yazmış olduğu sadece yedi makale; bu hacimsiz, yarım asrı devirmiş makalelerin ürünü olan geniş çaplı tartışmalar ve özellikle ekonomi bilimi üzerine oldukça güçlü bir etki yaratan “Nash Dengesi” kavramını bırakmıştır. Kimi araştırmacılara göre Nash'in işbirliksiz oyunlar kuramı ve “Nash Dengesi” formülünün, iktisada ve sosyal bilimlere yaptığı etkiler, fen bilimlerinde DNA çift sarmalının keşfi ile kıyaslanabilecek kadar önemlidir (Myerson, 1999). İktisat literatüründe önemli bir yer tutan oyun teorisinin tarihsel gelişimini ve Nash’in oyun teorilerine yaptığı katkıların önemini açıklamak üzere yazılmış bu çalışmada ayrıca, konuyla bütünlük arz etmesi nedeniyle Nash’in hayatına da kısaca yer verilecektir.

Keywords
John Nash, Nash Dengesi, Oyun Teorisi

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri