Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Mircea Eliade'nin 'Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi' Adlı Üçlemesinden: 'Gotama Budha'dan Hiristiyanliğin Doğuşuna’da Hint Kültürünün Yeri
Mircea Eliade (1907-1986), Romanya’da doğmuş önemli bir dinler tarihi uzmanı, aynı zamanda iyi bir felsefe tarihçisi, düşünür ve akademisyendir. Sırasıyla Sorbonne ve Chicago Üniversitelerinde çalışmış, özellikle de dinsel simgeler ve mitler üzerine elliden fazla kuramsal değeri olan eser vermiştir. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi adını taşıyan ve bir kitap üçlemesi olarak yayımlanmış olan eserinin, Gotama Budha'dan Hıristiyanlığın Doğuşuna başlığını taşıyan ikinci eseri ise çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Eser, on altıncı bölüm ile başlayıp otuzuncu bölümle sona ermektedir. On beş bölümden oluşan eserin beş bölümünü (XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV numaralı bölümlerini) ise, Hint kültürü ve inançlarına ait kısım oluşturmaktadır. Bu çalışmayla, Eliade’nin ilgili eseri ve bahsi geçen başlıkların sınırlılığında, kadim Hint kültürünün izleri sürülmeye çalışılmıştır. Amacımız, Hint kültürünün ülkemizdeki tanıtımına katkı sağlamak ve ilgili kültürel öğelerin sosyal bilimler alanında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılabilirliğini arttırmaktır.

Keywords
Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Hint Kültürü,

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri