Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi
Ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasındaki ilişki literatürde yoğunlukla tartışılmaktadır. Fakat ele alınan ülkeler açısından bu iki değişken arasındaki ilişkiye dair kesin bir kanı bulunmamaktadır. Son dönemlerde araştırmacılar ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde bu ilişkileri incelemektedir. Bu çalışmada 1990-2014 dönemine ait yıllık veri seti kullanılarak BRICS ve MINT ülkelerinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler Westerlund (2008) eşbütünleşme testi kullanılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Eşbütünleşme testine göre BRICS ve MINT ülkeleri için ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasında eşbütünleşik bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Ekonomik büyüme, enerji tüketimi, BRICS, MINT, eşbütünleşme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri