Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gastronomi Turizminde Staj Eğitiminin Önemi: Gaziantep Üniversitesi Örneği
Bu araştırma gastronomi eğitimi alan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin staj süresince ve staj sonrasındaki kazanımlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle literatür taraması gerçekleştirilmiş olup; araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi bölümü staj yapan öğrencilerden toplam 76’sına yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanarak, veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulup; araştırma sonuçlandırılmıştır. Buna göre, araştırmacı tarafından oluşturulan ölçeğe geçerlilik ve güvenirlilik analizi yapılarak, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli olduğu saptanmıştır. Ayrıca veri setinin faktör analizi için uygunluğu KMO testi ile tespit edilmiştir. Bununla beraber 21-24 yaş aralığında olan katılımcıların 36’sının bay 40’nın ise bayan olduğu ve staj eğitimi kapsamında, bu eğitiminin teorik eğitimi tamamladığını, mesleki anlamda becerilerinin geliştiğini, bu bağlamda mutfak araç gereçlerini tanıyarak, hızlı ve doğru bir şekilde kullandıkları ortaya konulmuştur.

Keywords
Turizm, gastronomi, turizm eğitimi, gastronomi turizmi, staj eğitimi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri