Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Arnold Toynbee’nin Batı Uygarlığı Tahlili
20. yüzyılın önemli tarih felsefecilerinden olan Arnold Toynbee uygarlıkları doğma, büyüme, çöküş ve çözülme evrelerinden geçen ve döngüsel hareketlilik gösteren oluşumlar olarak ele alır. Neticede yok olma bütün uygarlıkların nihai sonu gibi görünmektedir. Ancak söz konusu Batı uygarlığı olduğunda Toynbee, birtakım argümanlar ile bu kaderi değiştirebilecek çözüm yolları bulmaya çalışır. Öncelikle Batı toplumunun manevi çıkmazlarını, özsel yoksunluğunu ve değerler yitimini bir kriz olarak nitelendirir. Ona göre bu krizin bütün sorumluluğu tek başına Batı uygarlığına yüklemek doğru olmaz. Her bakımdan üstün olan Batı birçok alanda diğer uygarlıklara öncü olmuş ve onların teknik, bilimsel ve kültürel açıdan ilerlemelerine yol açmıştır. O halde bu büyük krizi aşmada Batı’ya olduğu kadar diğer uygarlıklara da birtakım görevler düşmektedir. Bu düşünceler ışığında çalışmamızda, Toynbee’nin bakış açısıyla insanlığın tek ve ortak amacı olan uygarlık ya da evrensel devletin neden ve nasıl var olacağına açıklık getirilecektir.

Keywords
Batı, İslam, uygarlık, kriz, din, evrensel devlet.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri