Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Meslek Seçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Bu araştırmanın amacı turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin duygusal zekâları ile meslek seçimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla öğrencilere Goleman’ın geliştirmiş olduğu duygusal zekâ ölçeği ile Sarıkaya ve Khorshid tarafından hazırlanan meslek seçimi ölçeği uygulanmıştır. Duygusal zeka ve meslek seçimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca elde edilen veriler, frekans analizi, güvenirlik analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin analizi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Duygusal zekâ ile meslek seçimi arasındaki ilişkinin önemi değerlendirildiğinde bu çalışmanın turist rehberliği mesleğini seçmek isteyen ve turist rehberliği eğitimi alan bireyler açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Turizm, turist rehberliği, duygusal zekâ, meslek seçimi, ölçek.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri