Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


2017 Türkçe Öğretim Programı Esas Alınarak Hazırlanan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Yazma ve Konuşma Etkinliklerinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı MEB’ in yeni programı esas alarak hazırladığı 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki yazma ve konuşma etkinliklerini incelemektir. Etkinliklerin yazma ve konuşma kazanımlarını karşılama durumu ortaya konulmuştur. Ayrıca etkinlikler yazma ve konuşma yöntem teknikleri ve temalara dağılımına göre incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemine göre düzenlenen çalışmada 248 etkinlik incelenmiştir. Veriler betimsel analiz yapılarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre kazanımların etkinliklere dengeli bir şekilde dağılım göstermediği görülmüştür. Yazma kazanımlarından bazılarına doğrudan hitap eden bir etkinliğe rastlanmamıştır. Konuşma etkinliklerinde ise kazanımlara hitap eden en az bir etkinlik bulunmaktadır. Temaların etkinliklere dağılımında yazma etkinliklerinin konuşma etkinliklerine göre daha fazla yer aldığı görülmüştür. En çok yer alan yazma yöntem ve tekniği ‘metin tamamlama’dır. Etkinliklerde en çok yer verilen konuşma yöntem ve tekniği ise “kendisini karşısındakinin yerine koyarak konuşma”dır.

Keywords
Türkçe ders kitabı, yazma, konuşma, öğretim programı, etkinlik.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri