Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Development Perspectives of Turkish-Speaking Contries Cooperation Council According to Human Development Indices
1990 yılı itibariyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ‘İnsani Kalkınma Endeksi’ hazırlanarak kalkınma kavramı insan odaklı ölçülmeye çalışılmıştır. Felsefi temelinde Amartya Sen’in ‘Özgürlükle Kalkınma Teorisi’nde geliştirdiği ‘capability yaklaşımı’ olan İnsani Kalkınma Endeksi, 1990’dan bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Kalkınma Raporlarında ülkelerin yaşam kalitesi ve standardını değerlendiren bir ölçüm birimi olarak yer almaktadır. ‘Kalkınma hakkı’ perspektifinden hareketle sistematize edilen bu çalışmada da, Türk Keneşi (Konseyi) Ülkelerinin İnsani Kalkınma Endekslerine göre yöneylemlerinin saptanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Türk dili konuşan ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 2009 yılında kurulan Türk Keneşi’nin kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın kalkınma ivmeleri istatistiki betimsel analize tabi tutulacak ve elde edilecek ‘HDI Trendi’ne göre de insani kalkınma politikaları tartışmaya açılacaktır.

Keywords
Özgürlükle kalkınma teorisi, insani kalkınma endeksi, Türk Keneşi Ülkeleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri