Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM-147) Üzerinden Yapılan Başvuruların Bildirim Durumları Açısından Değerlendirilmesi
Bu çalışma; Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (MEBİM-147) 2012 ile 2015 yılları arasında yapılan başvuruların bildirim durumları açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler nitel araştırma yöntemi veri toplama tekniklerinden doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz sonucunda ortaya çıkan grafikler ise içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan içerik analizi ile MEBİM-147’ye yapılan bilgi edinme, görüş ve öneri, ihbar, şikâyet ve talep başvuru bildirimlerinden sadece şikâyet bildiriminde bulunanların cinsiyet ve eğitim durumlarına göre dağılımları, iller bazında bildirim sayılarının dağılımı ve bildirim konularının dağılımlarına ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmada en çok şikâyet bildirim konusu olarak öğrenciye karşı olumsuz tutum ve davranışların olduğu en az bildirim konusunun ise okul sütü dağıtımı uygulamasına ait olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
MEBİM-147, iletişim merkezi, şikayet, bildirim, başvuru.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri