Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Milli Eğitim Bakanlığının Özel Okullara Teşvik Yardımına İlişkin Mevcut Durum Analizi
Bu araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı kanun kapsamındaki özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrenciler için verilen eğitim öğretim desteği teşvik başvurularının 2014-2018 yılları arasında okul türlerine, destek verilecek öğrenci sayılarına, destek tutarlarına, başvuru işlemlerine ve şartlarına dair değişiklik olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma nitel bir çalışma olup doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim ve öğretim desteği başvuru işlemleri ile yerleştirme takviminde tarihlerin güncellenmesi dışında değişiklik bulunmadığına rastlanılmıştır. Teşvik alan kurum türlerinin 22’den 26’ya çıkarıldığına gözlemlenmiştir. Destek verilecek okul türünün 5 tane olduğu, destek tutarlarının her yıl artırıldığı ve destekten ilk defa yararlanacak öğrenci sayısının her geçen yıl azaldığı, ancak destekten yararlanan öğrenci sayısı toplamda artarak devam ettiği tespit edilmiştir. Destek verilecek öğrencilerin başvuru şartlarında da bir değişiklik olmadığı ve destekten yararlanan İllerin başında İstanbul ile Ankara, destekten en az yararlanan ilin ise Ardahan olduğu gözlenmiştir. Ayrıca destekten yararlanacak öğrenci başvuru kriterlerinin değiştiği tespit edilmiştir.

Keywords
Özel okul, teşvik, yardım, öğrenci, analiz.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri