Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Felsefe Nedir?
Felsefe dâimâ bize tecrübeye istinâd etmeden bilgi te’mîn etmeyi düşünmüşdür. Ya’nî husûsî ilimlere nazaran başka bir istikâmet ta’kîb etmişdir. Felsefenin bu iddiâsını kabûl edince böyle bir vaz’iyetin hangi şerâit dâhilinde mümkün olacağı mes’elesi kalır. Felsefeyi metafizik ma’nâsında kabûl etdiğimiz takdîrde kablî bilgi mümkün olmayacakdır. Bize müsbet bir sûretde kablî bilgiyi te’mîn eden felsefe ancak bilgi nazariyesi olacakdır. Çünki bilgi nazariyesi bilginin menba’lariyle meşgûl olacağından ve bu menba’lardan çıkan bilgi kablî olacağından, netîcede bilgi nazariyesinin matlûbu îfâ’ edeceği bedîhîdir. Bundan dolayı biz de felsefeyi –mefhûm-ı şuûrî hâric- ancak bilgi nazariyesi şeklinde kabûl edeceğiz.

Keywords
Felsefe, metafizik, tecrübe, kablî bilgi, bilgi nazariyesi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri