Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Öğretim Üyelerinin Kullandığı Beden Dilinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Katkıları
Bu araştırmanın temel amacı, öğretim elemanlarının kullandığı beden dilinin öğrenme-öğretme süreçlerine katkılarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Siirt Üniversitesi Eğitim fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi bölümündeki Türkçe, Matematik ve fen bilimleri bölümünün fen bilgisi ve matematik, Temel eğitim bölümündeki sınıf, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümündeki BÖTE 88 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formunda elde edilen sonuçlar betimsel ve içerik analiz yöntemine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının kullandıkları beden dilinin onlarda özgüven becerisi geliştirdiği, dikkat çekme süreçlerini kullanması gerektiği, beden dilinin olumlu-olumsuz yönlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler sunulmuştur.

Keywords
İletişim, beden dili, öğrenme-öğretme süreci, öğretmen adayı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri