Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İşkoliklik Örgütsel Sağlığın İş Performansıyla İlişkilerinin İncelenmesi ve Telekomünikasyon Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Piyasaların küreselleşmesi, kurumsal yeniden yapılanma, kalite, esneklik ve teknoloji odaklılığın artması iş örgütlerinin dinamiklerinin değişmesine yol açmaktadır. Günümüzün bu rekabet ortamında iş örgütlerinin dünya çapındaki başarısı iş örgütlerinin çalışanlarının katkısı ile gerçekleşmektedir. İş örgütlerini uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan gelişmesinin bireylerin iş performansı ve sağlıklı bir çalışma ortamı bağlamında başarılı olmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren iş örgütleri üzerinde yapılan bu çalışmanın amacı işkolikliğin ve örgütsel sağlığın iş performansıyla ilişkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın sonucunda, örgütsel sağlık ve işkolikliğin, iş performansıyla olumlu yönde ilişkili olmasına karşılık, örgütsel sağlık ve işkoliklik arasında herhangi anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu kapsamda yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgular literatürde yer alan işkolikliğin iş performansını arttırdığına ilişkin araştırmaları destekler nitelikte olup ortaya koyduğu bulguları ile ilgili yazına önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.

Keywords
İşkoliklik, örgütsel sağlık, iş performansı, telekomünikasyon, sektör.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri