Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yeni Bir Belgeye Göre Bursa Müderrislerinin Gelirleri
XIX. yüzyıldaki modernleşme hareketleri çerçevesinde açılan ve Batı tarzında eğitim veren okullar karşısında eski önemini yitirseler de medreseler, uzun süre Osmanlı eğitim sisteminin temel taşı olarak hizmet etmişlerdir. Medreselerin en önemli unsuru ise; eğitim-öğretim işlerinin sorumlusu olan müderrislerdir. Öyle ki Osmanlı eğitim sistemi ve ilmiye teşkilatı açısından esas olan; kişinin hangi medresede eğitim aldığı değil hangi müderris tarafından yetiştirildiğidir. Osmanlı eğitim sistemi içinde bu kadar önemli olan müderrisler, maddi-manevi her türlü desteğe nail olmuşlardır. Bu anlayışla müderrislerin bir kısmı, geçim sıkıntısı yaşamamaları için maaşlarına ek olarak ayni yardımlarla da desteklenmişlerdir. Bu çalışmada, üzerinde tarih kaydı olmayan ancak, içindeki bazı bilgilerden hareketle 19. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz bir belgeden hareketle Bursa müderrislerine yapılan nakdi ve ayni ödemeler incelenecektir. Her ne kadar müderrislerin nakit olarak alacakları ücretler hakkında arşiv belgelerinde yeterince bilgi varsa da; kendilerine yapılan ayni ödemelerin ne olduğu, bazı istisnalar dışında, tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden, bu belgenin önemi daha da artmakta ve müderrislerin ayni ve nakdi gelirlerine ilişkin çalışmalara önemli bir katkı sağlamaktadır.

Keywords
Osmanlı, Bursa, medrese, müderris, gelir.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri