Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kentleşme Gelişiminin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Kentleşme, sadece Kentlerin sayı ve nüfusunun artması değil, aynı zamananda bu artışla birlikte yaşanan sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi dönüşümler ve bütün bunların doğurduğu sonuçlar, günümüzde toplumun en önemli problemleri arasındadır. Bu bağlamda kentleşme bir yandan bireyler için cazip hale gelirken bir yandan önemli boyutta toplumsal ve yapısal bir değişime sürüklemektedir. Türkiye’de kentleşme kavramı önceleri sadece sosyo-ekonomik ve sebepler ile gerçekleşmiştir. Bireyler açısından, sanayileşmenin getirdiği etkiler ile kentler daha çekici hale gelmiştir. Fakat 1980 yıllardan sonra kentlere yönelik göçlerin sebebi terör olayları etkili olmuştur. Çeşitli sebeplerle kırdan kente göç artmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de kentleşme sürecinden ve süreçte geçirdiği toplumsal ve yapısal değişikliklerden söz edilecektir. Çalışmada kentleşme ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişki Granger nedensellik analizi ile test edilecek olup, kentleşmenin yıllar içerisinde Türkiye ekonomisine yaptığı katkı ele alınacak ve politika önerileri geliştirilecektir.

Keywords
Kentleşme, sanayileşme, göç, büyüme, ekonomi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri