Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Buldurma (Sokrates) Yönteminin Kullanılarak ‘Avagadro Sayısı’nın Öğretilmesi
Bu çalışmanın amacı; yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun aktif öğretim yöntemlerinden Sokratik yöntemle karmaşık olarak görülen “avagadro sayısı” öğretilmeye çalışılmaktır. Bu yöntem modern eğitim anlayışlarından aktif öğretim yöntemleri içerisinde yerini almaktır. Araştırmanın evrenini; Kayseri İli, Kocasinan İlçesindeki bir Lisede öğrenim gören 648 öğrenci, örneklemini ise; çalışmaya gönüllü olarak katılan 40 tane, 10.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu örneklemde 20 öğrenci deney grubunu 20 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Mol kavramı konusu deney grubunda Sokratik yöntemle öğretim yaklaşımına göre işlenirken kontrol grubunda klasik öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; aktif öğretim yöntemlerinden Sokrates yöntemiyle eğitim gören deney grubu öğrencileri son test değerlendirmesi ve sınıf içi gözlemlere dayalı olarak kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları görülmüştür.

Keywords
Avagadro sayısı, Sokrates yöntemi, mol kavramı, yapılandırmacı eğitim.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri