Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de İktisadi Büyüme ile Sanayi Sektöründe İstihdam Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Ekonometrik Analizi: 1991-2017
Sanayi sektörü bir ülkenin ekonomik gücünü gösteren en önemli faktörlerden biridir. Bu alanda istihdamın yüksek olması, ülkenin sanayi alanında gelişmiş olduğunu ve bu sektörün ekonomik kalkınmada rol oynadığını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sanayi sektöründeki istihdam ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi ekonometrik yöntemlerle analiz etmek ve ilişkinin yönünü belirlemektir. Çalışmamız 1991-2017 yıllarını içermektedir. Ekonometrik yöntem olarak ARDL (Auto Regressive Distrubuted Lag Models) Eş-bütünleşme Yöntemi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. ARDL Eş-bütünleşme analizinden elde edilen sonuçlara göre, sanayi sektöründe istihdam ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli ilişki ortaya çıkmıştır. Granger Nedensellik Testi’ne göre, sanayi sektöründe istihdamdan iktisadi büyümeye tek yönlü nedensellik oluşmuştur.

Keywords
İktisat, iktisadi büyüme, istihdam, sanayi, ARDL.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri