Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Bağlılığının Çalışanların İşte Kalma Niyetine Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü
Bu araştırmanın amacı örgütsel bağlılığın işte kalma niyetine etkisinde iş tatmininin aracılık rolünü belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda toplam 156 otel çalışanına anket yapılmıştır. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizleri ile test edilmiştir. Korelasyon analiz sonuçlarına göre; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işte kalma niyeti değişkenlerinin birbirleriyle arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Regresyon analizi sonucuna göre, örgütsel bağlılığın iş tatmini ve işte kalma niyetine pozitif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, iş tatmininin, örgütsel bağlılık ve işte kalma niyeti ilişkisinde kısmi aracılık rolüne sahip olduğu görülmüştür.

Keywords
Örgütsel bağlılık, iş tatmini, işte kalma niyeti, çalışanlar, aracılık rolü.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri