Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ar-Ge ve Teknoloji Yatırım Oranlarının İnovasyon Performansı İle İlişkisi
Bu çalışmada büyük ölçekli sanayi firmalarının inovasyon performanslarının Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası’nın 2015 yılında ilan etmiş olduğu Türkiye’nin ilk 1000 sanayi firması evren olarak alınmış ve anket tekniği kullanılarak 203 firmadan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde, Ar-Ge ve teknolojiye daha fazla yatırım yapan firmaların inovasyon (ürün ve proses) performanslarının anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bir yılda 4 ve üzeri yeni ürün geliştirmiş olan firmaların inovasyon (ürün ve proses) performanslarının anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords
Ürün inovasyonu, proses inovasyonu, Ar-Ge, teknoloji, yatırım oranları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri