Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Des Mots Visibles aux Messages Invisibles 'Amour' par Maupassant
Yazınsal metinler, ilk okunuşta hemen anlaşılamayan, görünün yüzey yapıdan görünmeyen derin yapıya doğru dikkatli bir okuma gerektiren metinlerdir. Yüzey yapı somuttur; sözlü ya da yazılı metnin yüzey düzenlemesidir. Derin yapı, soyut ve örtüktür; metnin anlamsal yorumunu işaret eder. Metnin yüzey yapısındaki motifler etrafında eşdizimlenen sözcüklerden hareketle, yazarın derin yapıya yerleştirdiği mesajlarına ulaşılır. Kısa öykü yazarı, romandaki gibi, her şeyi açıkça yazamaz. Öykünün sınırlı alanına çok şey sığdırmak zorunda olduğu için, örtük ifadeler kullanır, birçok şeyi sezdirir; yazınsal sanatlardan, sözcüklerin yan anlamlarından, sembolik yapılardan, vs. yararlanır. Yazarın metne yerleştirdiği sezdirimlerden okurun kendi dünya bilgisi doğrultusunda yaptığı çıkarımlar metnin daha iyi anlamlandırılması için önemlidir. Çalışmada, Maupassant’ın Amour adlı öyküsü aynı bağlamda eşdizimlenmiş sözcükler açısından çözümlenecek ve derin yapıdaki anlam katmanlarına ulaşılacaktır.

Keywords
Yüzey yapı, derin yapı, eşdizimleme, mesaj, Maupassant, Amour (Aşk).

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri