Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’deki İşletme Gruplarının Çeşitlendirme Stratejilerinin Çeşitlenme Düzeyleri ve Borsaya Kote Olmaları Bakımından Karşılaştırılması: Eski ve Yeni Dönem İşletme Grupları
Örgüt ve yönetim alanında son dönemlerde büyük şirketler kesiminde işletme grupları oldukça dikkat çeken konulardan birisi haline gelmiştir. Çünkü işletme grupları, ekonomik dönüşümün yaşandığı sanayileşme süreciyle birlikte ortaya çıkan ve gelişen örgüt yapılarıdır. Bu çalışmada Türkiye’de 1980 öncesi ve sonrası ortaya çıkan işletme grupları, uyguladıkları çeşitlendirme stratejilerinin boyutlarından birisi olan çeşitlenme düzeyleri bakımından kıyaslanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında eski dönem işletme gruplarının çeşitlendirme stratejilerine bağlı olarak çeşitlenme düzeyi, firma sayısı ve borsaya kote olan firma sayıları bakımından yeni dönem işletme gruplarından daha yüksek bir düzeye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktada eski ve yeni dönem işletme gruplarının ayrıştıkları görülmektedir.

Keywords
İşletme grupları, çeşitlendirme stratejileri, firma sayısı, borsaya kote firmalar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri