Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yüklenici Değerlendirme Sürecinde Aralıklı Tip-2 Bulanık Topsis Yöntemi Uygulaması: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (Kobi'ler) Bir Örnek Olay Çalışması
Bu çalışma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)lerde en uygun yüklenicileri seçmede yardımcı olacak Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) çerçevesi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Önerilen çerçeve, TOPSIS yöntemi ve bulanık mantık teorisinin bir kombinasyonunu kullanmaktadır ve üç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, değerlendirme kriterlerini belirlemek ve sonuçlandırmak için yüklenici seçimi ve teklif değerlendirmesi hakkında ayrıntılı bir literatür taraması derlenmiştir. Ardından belirsizliklerin üstesinden gelmek için aralık tip-2 bulanık kümeler ve dilsel değişkenler kullanılmış ve değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları karar vericiler tarafından, aralık tip-2 bulanık sayılara dönüştürülen dilsel terimlere dayanarak elde edilmiştir. Son olarak aralık tip-2 bulanık TOPSIS yöntemi KOBİ'ler için yüklenici alternatiflerini sıralamak için kullanılmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki bir KOBİ kuruluşunda yüklenici seçim sürecinden ilham alan bir örnek olay çalışması, önerilen yaklaşımın etkinliğini göstermek için kullanılmıştır.

Keywords
Aralık tip-2 bulanık sayılar, Topsis, yüklenici seçimi, küçük ve orta ölçekli işletmeler.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri