Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Endüstri 4.0 Devrim mi Devinim mi?
İktisat literatüründe endüstri devrimi olarak kabul edilen süreçler, başlangıçları itibari ile iki önemli özellik taşır. Birincisi iktisat biliminin evrim sürecini tamamlaması yani zirveye ulaşması, ikincisi ise dünya tarihinde bir dönüm noktası olmasıdır. 1. Sanayi Devrimi ile başlayan değişim ve dönüşüm uzun yıllara yayılan bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bugünlerde 4.0 olarak tartışılan endüstri devrimleri arasındaki en önemli gözlem, devrimler arası zamanın giderek kısalmasıdır. Söz konusu dönüşümü bir ihtiyaç mekanizmasının oluşturduğu düşünüldüğünde, devrim söylemi elbette mantık içermektedir. Ancak endüstriyel değişim süreçleri arasındaki zamanın bu kadar kısalması yani gelişen insanlık tarihinin yeni ihtiyaçlarla karşı karşıya kalması devrim kavramının tartışılmasına olanak vermektedir. Bu durum başka bir bakış açısı ile devrim sürecinin devinim sürecine evirilmesi tartışmasıdır. Devinim süreci, var olan her şeyin sürekli bir değişim içerisinde olmasıdır. Devinim, tıpkı sınırsız ihtiyaçlar gibi sonsuz çeşitte ortaya çıkan bir olgudur. Devinim süreci iktisadi açıdan bakıldığında, her değişimin sınırsız istekleri içerisine alan çelişkileri açıklamaya çalışması olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada endüstriyel dönüşüm süreçlerinin evirilmesi sonucu ortaya çıkan devrimlerle değişim süreçlerini besleyen devinim kavramının karşılaştırmasını içermektedir.

Keywords
Endüstri, devrim, devinim, işsizlik, sanayi.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri