Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İç Göç Araştırmalarında Kültürleşme Boyutu
İnsanlık tarihi boyunca farklı sebeplere dayalı olarak meydana gelen nüfus hareketleri, aynı ülke sınırları içinde gerçekleştiğinde iç göç adını almaktadır. Türkiye açısından ele alındığında, 1950’li yıllardan itibaren üretim sürecinde yaşanan değişimlere paralel olarak, öncellikle kırdan kente ve kentten kente doğru gerçekleşen iç göç olgusunun beraberinde getirdiği önemli sosyo-ekonomik sonuçların mevcut olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan en önemlilerin başında, göçmenler ile yerli halkın karşılaştıkları uyum sorunları ve farklı kültürleşme türleri gelmektedir.. Bu çalışmada, literatürdeki dış göç ve uyum çalışmalarında sıkça başvurulan kültürleşme olgusu iç göç bağlamında ele alınmıştır. Fiziksel mekân olarak birbirine yakın yerleşim yerlerinde de kültürel farklılıklar bulunduğu ön kabulünden yola çıkılarak, aynı ülke sınırları içinde gerçekleşen nüfus hareketlerinin de adaptasyon, asimilasyon, ayırma ve marjinalizasyon şeklinde sınıflandırılabilecek sonuçları olduğu vurgulanmıştır. Çalışmanın iç göç ve uyum kapsamında yapılacak gelecek araştırmalarda, göçmenlerin sosyal uyum düzeylerinin belirlenmesi, uyumu engelleyen nedenlerin ve uyumu kuvvetlendirici faktörlerin analiz edilmesi gibi önemli noktalara ışık tutması hedeflenmektedir.

Keywords
Göç, iç göç, Türkiye, uyum, kültürleşme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri