Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarına Personelin Bakış Açısı
Günümüzde işletmeler, çevresel sorunlara duyarlı olmadan varlıklarını sürdüremeyeceklerinin bilincindedirler. Yeşil pazarlama felsefesini anlamak, benimsemek ve uygulamak temel sermayesi doğal kaynaklar olan turizm işletmeleri için daha önemli hale gelmektedir. İşletmelerin hedef kitlesini oluşturan tüketicilerin çevreye olan duyarlılıkları ise işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlayacak itici bir güç niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların yeşil pazarlama uygulamalarına bakış açılarının demografik özelliklere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Nevşehir’de bulunan dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan personel araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen verilere T-testi ve Anova analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda otel çalışanlarının yürütülen yeşil pazarlama uygulamalarına bakış açılarının bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords
Çevre, yeşil pazarlama, otel çalışanları, otel işletmeleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri