Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Van İşitme Engelliler Derneği'nin Temel Sorun ve Beklentileri Açısından İncelenmesi
Geçmişten günümüze kadar insanlar işitme, görme, bedensel, zihinsel gibi çok farklı engele maruz kaldıkları gibi farklı engellerle de karşılaşmıştır. Bu araştırma da Van İşitme Engelliler Derneğinin temel sorun ve beklentilerinin neler olduğunu ortaya çıkarma amacını taşımaktadır. Araştırmanın örneklemi Van il merkezinde işitme engellilere yönelik hizmet veren işitme engelliler derneğinin yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılar ile yüz yüze görüşme sonucu araştırma verileri elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak sunulmuştur. Araştırmada, Van İşitme Engelliler Derneğinin maddi olarak ayakta kalma mücadelesi verdiği, Van’daki işitme engelli bireylerin eğitim, sağlık, iş ve toplumsal yaşamlarında toplumun diğer fertleriyle iletişim kurmakta önemli oranda sorun yaşadıkları, bu bireylerin işaret dilini bilmeyen sosyal çevresindeki bireylerin olumsuz bakış, tutum ve davranışlarına maruz kaldıkları, mevcut sorunların çözümünde toplum ve resmi kurumlarda yeteri kadar destek almadıkları yönünde bir dizi bulgu ve sonuca ulaşılmıştır.

Keywords
Engellilik, işitme engelliler, engelli dernekleri, inceleme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri