Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Doğru Kullanma Durumlarının İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin noktalama işaretlerini doğru kullanma durumlarının incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) türündedir. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Yozgat il merkezindeki ortaokulların beşinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde basit seçkisiz küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Küme örnekleme yöntemiyle Yozgat il merkezindeki beş ortaokul tespit edilmiştir. Bu beş ortaokulda öğrenim gören toplam 309 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı “Noktalama İşaretleri Tespit Formu” kullanılmıştır. Veriler 2018 yılı ekim ayında toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 21 programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin noktalama işaretlerini doğru kullanma oranı %54,6 olarak tespit edilmiştir. Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin nokta işaretini doğru kullanım oranı %83, virgül işaretinin doğru kullanım oranı %74, kesme işaretinin doğru kullanım oranı %62; tırnak işaretini doğru kullanma oranı %4, noktalı virgül işaretinin doğru kullanım oranı ise %3, üç noktayı doğru kullanma oranı %0’dır.

Keywords
Ortaokul, beşinci sınıf, öğrenci, noktalama işareti, doğru kullanma.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri