Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EFL Students' Difficulties Encountered While Trying to Master English: A Kazakh Case Study
Bu çalışma öğrencilerin İngilizceyi iyice öğrenirken karşılaştıkları güçlükler üzerine yoğunlaşmıştır. İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (EFL) konularından kaynaklı öğrencilerin duygusal durumlarıyla, İngilizceyi öğrenirken öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla ve öğrencilerin yetenekleriyle ilgilenilmiştir. Çalışmaya toplam 130 kazak öğrenci katılmıştır ki bunların 60'ı kız ve 70'i erkek'tir. Katılımcıların ortalama yaşı 19 olarak ifade edilmiştir ve yaşlarının standart sapması 1.16'dır. Araştırma sorularını cevaplayabilmek için hem nicel hem de nitel metodolojilerden faydalanılmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel değerler hesaplanmış ve nicel veriler için bazı çıkarımsal istatistik işlemleri yapılmıştır. Katılımcılar tarafından İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile alakalı en sık karşılaşıldığı beyan edilen zorluk sözcük dağarcığının eksikliğiydi ve en az karşılaşıldığı ifade edilen zorluksa İngilizce yazılan materyalleri anlamaktaki bir takım sorunlar olarak görülmüştür. Katılımcılar tarafından kendileri için beyan ettikleri İngilizce becerileri ile İngilizceyi iyice öğrenirken karşılaştıkları genel anlamdaki zorluk sıklıkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuyordu.

Keywords
İngilizce, yabancı dil, öğrenme güçlükleri, iyi öğrenme.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri