Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bilimsel Tefsirin Mahiyeti Üzerine
Kur’ân’ın tefsiri üzerinde başlangıcından itibaren önemle durulmuş, doğru bir şekilde anlaşılması ve aslına sadık kalınarak sonraki kuşaklara aktarılması için bir hayli çaba sarf edilmiştir. O’nun manalarına halel getirebilecek herhangi bir tefsir biçimi veya yaklaşımı şiddetli tenkitlere maruz kalmıştır. Müslümanların Kur’ân’a dönük bu hassas yaklaşımı sebebiyledir ki, istisnasız bütün tefsir yöntemleri bir şekilde tenkide uğramışlardır. İçinde zayıf senedli haberlerin olması yönüyle, rivayet yöntemi; yine içinde şahsî yorumları barındırmasından dolayı dirayet yöntemi ve alt dalları, bir şekilde bu eleştirilere hedef olmaktan kendilerini kurtaramamıştır. Bu çalışmamızda dirayet tefsirinin bir alt dalı olarak da telakki edilen bilimsel tefsir üzerinde duracağız. Bu tefsir yönteminin mahiyeti, temel kavramları, gelişimi, ihtiyaç duyulan yönleri, eksik kalan tarafları, bu yönteme yöneltilen eleştirilerin ne olduğu ve bunlara nasıl cevap verildiği gibi temel konular üzerinde duracağız.

Keywords
Kur’ân, tefsir, bilim, bilgi, bilimsel tefsir.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri