Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Esendal’ın Arabacı Ali Öyküsü ile Çamlıbel’in Han Duvarları Şiirinin Metinlerarasılık Yönünden Karşılaştırılması
Metnin bağımsız bir yapı olmaması, her metnin bir etkileşimin sonucu oluşması, metinlerin kendinden önceki metinlerden etkilenmesi ya da kendinden sonraki metinleri etkilemesi akla metinlerarasılık kavramını getirmektedir. Metinlerarasılık kavramı iki metin arasında bir tür konuşma veya alışveriştir. Kavram genel anlamıyla bir yeniden yazma işlemi olarak da algılanabilir. Bir yazar başka bir yazarın metninden aldığı parçaları kendi metninin bağlamında kaynaştırarak yeniden yazar. Bu çalışmada Millî mücadele döneminden bir kesit sunan Esendal’ın Arabacı Ali öyküsü ile ‘Beş Hececiler’ olarak bilenen edebî grubun içinde yer alan Çamlıbel’in Han Duvarları şiiri, metinlerarası ilişkiler yönünden betimsel tarama modeli ile incelenip değerlendirilmiştir. Öykü kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, etkili dil kullanımı, tek ve yoğun bir etki uyandırması gibi özelliklerle şiire en yakın edebî türdür. Yapılan inceleme sonucunda öykünün ve şiirin metinlerarasılık yönünden zengin bir içeriğe sahip olduğu ve birbirleriyle bağlantılı konulara ve göndermelere yer verdiği tespit edilmiştir.

Keywords
Esendal, Çamlıbel, Arabacı Ali, Han Duvarları, metinlerarasılık.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri