Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkçe Öğretiminde Şiir Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Bu çalışmada Türkçe öğretiminde, edebî bir tür olarak şiirin kullanımı ve şiir öğretimi ile ilgili lisansüstü tezlerin çalışılan üniversitelere, öğrenim kademelerine ve konularına göre görünümünü ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri amaçlı örnekleme tekniğiyle, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından kavram ve ana bilim dalı düzeyinde tarama yapılarak elde edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen tezlerle ilgili sadece “şiir öğretimi” ve “Türkçe öğretiminde şiir kullanımı” kavramları çerçevesinde sınırlama yapılmış, bunun dışında herhangi bir ayıklama işlemi yapılmamıştır. Söz konusu veri tabanı aracılığıyla ulaşılan 35 yüksek lisans ve doktora tezi; yılı, türü, üniversitesi, enstitüsü, konusu, yöntemi, deseni, örneklem/çalışma grubu/araştırma kapsamı gibi ölçütlere göre incelenmiştir. Verilerin elde edilmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen “Lisansüstü Tez Sınıflama Formu (LTSF)” kullanılmıştır. Araştırmada meta-analizi yöntemi benimsenmiştir. Verilerin analizinde yüzde frekans kullanılmıştır. Analizlere göre yapılan tezlerin en çok yüksek lisans düzeyinde olduğu, Dokuz Eylül ile Atatürk Üniversitesi’nde, diğer üniversitelere göre daha çok tezin yapıldığı anlaşılmıştır.

Keywords
Türkçe eğitimi, şiir, şiir öğretimi, lisansüstü tezler.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri