Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ortaokulda Gerçekleştirilen Dil Bilgisi Öğretimi Durumunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Bu araştırmanın amacı, ortaokulda gerçekleştirilen dil bilgisi öğretiminin durumunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüş olup araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formunda Türkçe öğretmenlerine yedi soru yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme ile öğretmenlerin verdikleri cevaplardan hareketle ortaokulda öğretmen görüşlerine göre dil bilgisi öğretiminin durumuyla ilgili bulgulara ulaşılmaya ve bulgulardan sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 21 Türkçe öğretmenin oluşturduğu bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Türkçe öğretmenleri arasından rastgele seçilmiştir. Ortaya çıkan bulgulardan ulaşılan sonuçlara göre, dil bilgisi öğretiminde gerek öğretmenlerden gerekse Türkçe Dersi Öğretim Programından kaynaklanan birtakım problemler yaşanmaktadır.

Keywords
Dil bilgisi, öğretmen, öğretim, ortaokul, öğretmen görüşleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri