Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ebû Dâvûd’un ‘Metrûku’l-Hadîs’ Kavramına İlişkin Risale Ebî Dâvûd ilâ Ehli Mekke fî Vasfi Sünenih Adlı Eserindeki İfadeleri ve Sünen’indeki Karşılığı Üzerine Bir İnceleme
Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte’den sayılan “Sünen” adlı eserin sahibidir. Hadis ilminde Buhârî ve Müslim’in de hocaları sayılan hocalardan hadis dersi almıştır. Hadisçiliği oldukça sağlam olan Ebû Dâvûd İlel/rivayetlerdeki gizli kusurları bilme, râvîlerin cerh ve ta’dîl durumlarını bilme konusunda oldukça mahir bir muhaddis olduğu söylenmiştir. Hadis bilgisinin yanında fıkıh ilminde de temayüz etmiş bir muhaddistir. Hadis ilminde oldukça velûd olan Ebû Dâvûd kendi yaşadığı devirde adet olmayan bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendi eserini başka eserlerle karşılaştırma kabilinden olup bu konuda Risâle Ebî Dâvûd ilâ ehli Mekke fî Vasfi Sünenih adlı eserini kaleme almıştır. Ebû Dâvûd mezkûr eserde Metrûku’l-hadis sayılan hiçbir râviden hadis almadığını ifade etmiştir. Bu itibarla kaleme aldığımız bu makalede nihai hedefimiz Ebû Dâvûd’un Sünen adlı eserinde Metrûku’l-hadis sayılan râvilerden hadis rivayet edip etmediğini tespit etmektir.

Keywords
Ebû Dâvûd, hadis, metrûk hadis, râvi, Sünen.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri