Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Critical Discourse Analysis and Social Media: New Apporoaches in Critical Discourse Analysis Studies
Bu çalışmada sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan bir yöntem olan Eleştirel Söylem Analizi (CDA) yaklaşımının farklı boyutları konu edinilmektedir. Söylem analizi metodu, süreç içerisinde ortaya çıkan farklı yaklaşımlarla birlikte ele alınmakta ve bu yaklaşımların birbirlerinden hangi noktalarda ayrıştıkları üzerinde durulmaktadır. Söylem analizinin tek bir yaklaşıma indirgenememesine rağmen birçok ortak nokta üzerinden analizlerini gerçekleştirdiği ortaya koyulmaktadır. Çalışmanın temel sorunsalı söylem analizi yaklaşımlarının sosyal medya ortamlarında üretilen içerikleri nasıl ve ne ölçüde analiz edebileceğidir. Sosyal medya incelemelerinde CDA yaklaşımı kullanılabilir mi? Yeni iletişim teknolojileri üzerinden dolayımlanan içerik ve söylem bu teknolojilerden ne ölçüde etkilenmektedir? Yeni internet teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan sosyolojik bağlamın toplumsal alanda paradigmal bir dönüşümü beraberinde getirdiği çalışmanın ana argümanıdır. Bu tür bir paradigmal değişiminden hareketle soruların sorulduğu çalışmada, söylem analizi alanına katkı sunan isimlere değinilmekte ve sosyal medya ortamlarına söz konusu metodun uyarlanması gerektiğini ifade eden Majid Khosravinik’in ortaya koyduğu yaklaşımlardan yararlanılmaktadır.

Keywords
Eleştirel söylem analizi, sosyal medya, paradigmal dönüşüm, yeni yaklaşımlar.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri