Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Azerbaycan Milli Kütüphanesinde Bulunan Dağlık Karabağ ile İlgili Eserlerin Bibliyografyası
Azerbaycan’ın M.F. Ahundov adını taşıyan eski Sovyetler döneminde kurulan çok zengin bilgi hazinesine sahip önemli bir milli kütüphanesi bulunmaktadır. Akademisyenlere ve araştırmacılara kolaylık sağlamak maksadıyla, hem kütüphanede bulunan hem de kütüphane tarafından basılan son 20 yılın önemli ve güncel konularından olan ezel-ebet Türk Yurdu Dağlık Karabağ ile ilgili eserlerin ilgililere sunulmasının faydalı olacağını düşündük. Dağlık Karabağ ile ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, Rusça, Azerbaycan Türkçesi, Gürcüce, Ermenice, Farsça ve çeviri eserlerden oluşan bibliyografya taramasını vermeden önce makalemizin giriş kısmında bilinmeyen yönleriyle Karabağ’ın tarihini kısaca incelemeyi ve sonuç kısmında ise olayların güncel boyutunu değerlendirmeyi uygun gördük.

Keywords
Karabağ, Kuzey Azerbaycan, M.F. Ahundov Kütüphanesi, bibliyografya, eser.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri