Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Medya Kullanımı ve Politik Katılım: Aracı Değişken Modeli Analizi
Katılımcı siyasette medyanın etkisi her zaman önemli olmuştur. Geleneksel haber kaynakları ve online haber kaynakları politik etkililiği tetikleyerek yurttaşların politikaya katılımında önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada medya kullanımının politik katılımdaki rolü ve etkisi politik yeterliliğin aracı değişken rolü çerçevesinde incelenmiştir. Genel olarak medyanın, gerek internet yoluyla gerekse geleneksel olarak politik katılımı ve insanların kendilerini yeterli hissetmelerinin medya araçlarıyla ilgisi analiz edildi. Veri, değişik eğitim ve gelir gurubundan 300 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket ile toplandı. Barron ve Kenny’nin aracı değişken modeli kullanılarak analiz edildi. Analiz sonucunda, medya kullanımının politik etkililikle anlamlı ilişkisi olduğu, politik etkililiğinde politik katılımla anlamlı ilişkisi olduğu ve medya kullanımının dolaylı olarak kısmi de olsa politik katılımı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Politik katılım, politik etkililik, aracı değişken, dolaylı etki.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri