Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Öğretmenlerin Kırsal Turizm Algısı: Iğdır Örneği
Bu araştırmanın amacı, Iğdır İli merkezinde görev yapan öğretmenlerin kırsal turizm etkilerini algılama durumunu belirleyebilmek ve öğretmenlerin kırsal turizm konusundaki düşüncelerini değerlendirmektir. Anket, Iğdır’da yaşayan 340 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlere uygulanan anket yardımıyla kırsal turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin algılar değerlendirilmiştir. Sonuçlar öğretmenlerin kırsal turizm algılarının olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin demografik özelliklerine yönelik değişkenler ile kırsal turizm algıları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaşlarına göre kırsal turizm sosyal, ekonomik algısı arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Fakat öğretmenlerin yaşı ile çevresel algıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre 20-29 yaş aralığındaki öğretmenlerin kırsal turizme ilişkin çevresel algıları 30 yaş üstünde olanlardan daha olumlu olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin medeni durum ve cinsiyetlerine göre kırsal turizmin etki algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

Keywords
Iğdır, turizm, kırsal turizm, turizm algısı, turizmin etkileri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri