Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Otel İşletmelerinde Çalışanların Kendilerine Uygulanan Ücret Yönetimi Hakkındaki Görüşleri: Çanakkale, Antalya ve Ordu Örneği
Çalışanlara ödenecek ücret, hem çalışanlar açısından insan kaynakları yönetiminde, hem de üretim faktörü girdisi olarak bir maliyet unsuru olması açısından üretim yönetiminde önem taşımaktadır. İşletmede üretimi ve üretimin verimliliğini arttıran önemli bir araç olarak değerlendirilebilecek ücret, işgöreni işletmeye bağlayan etkili bir ekonomik özendirme aracıdır. Araştırmanın amacı, otel işletmelerinde uygulanan ücret yönetimine ilişkin çalışanların bakış açılarının, bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Yapılan analizler sonucunda, çalışanların ücret yönetimi bakış açılarında çalışma süresi, çalışılan il, eğitim durumu ve çalışılan departman değişkenlerine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında istihdama yönelik bakış açılarında eğitim durumu değişkenine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında motivasyona yönelik bakış açılarında çalışılan departman değişkenine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında ücret politikasına yönelik bakış açılarında eğitim durumu, çalışılan departman değişkenine göre; çalışanların ücret yönetimi kapsamında ücret sistemine yönelik bakış açılarında yaş, çalışılan il ve çalışılan departman değişkenine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Keywords
Ücret, ücret yönetimi, otel, otel işletmeleri.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri