Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ergenlerde İnternette Amaçsız Gezinme ile Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki: Anksiyetenin Aracı Etkisi
Dijital oyun bağımlılığı ergenler için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle bu kavramın ergenlerde araştırılması önemlidir. Bu araştırma ergenlerde internette amaçsız gezinme ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide anksiyetenin aracı etkisini incelenmiştir. Araştırma 323’ü (%49.1) kız, 335’i (%50.9) erkek olmak üzere 658 ergen üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların yaşları 12 ile 19 arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları 13.61’dir. Veriler Beck Anksiyete Ölçeği, Ergenler için Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Değişkenlerin normallik varsayımlarını karşıladığı tespit edildikten sonra analize geçilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmış ve değişkenler arasındaki ilişki aracılık testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada internette amaçsız gezinmenin dijital oyun bağımlılığını ve anksiyeteyi pozitif yönde anlamlı şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda anksiyetenin dijital oyun bağımlılığını anlamlı şekilde yordadığı görülmektedir. İnternette amaçsız gezinme ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide anksiyetenin kısmi aracılık ettiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve araştırmacı ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Dijital oyun bağımlılığı, anksiyete, internette amaçsız gezinme, ergenler.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri