Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Madde ve Isı Başarı Testi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi “Madde ve Isı” konusuna yönelik başarı düzeylerini belirlemek amacıyla Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre çoktan seçmeli sorulardan oluşan geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirmek amaçlanmaktadır. Başarı Testini geliştirme sürecinde; ilk olarak Madde ve Isı konusuna temel oluşturan kazanımlar belirlenmiştir. Ardından alanyazın araştırması yapılmış, 40 çoktan seçmeli madde içeren madde havuzu oluşturulmuştur. Öğrenci düzeyine uygunluğunu belirlemek için hazırlanan sorular 5 öğrenciye okutulmuştur. Testin kapsam geçerliğini sağlamak için Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre Belirtke tablosu hazırlanmış, 3 kimya ve 1 fizik eğitimcisi ile 3 Fen Bilgisi öğretmeninin değerlendirmesine sunulmuştur. Test, pilot çalışma için 24 maddeye indirgenmiş ve 6. sınıfta öğrenim gören, 169 öğrenciye uygulanmıştır. Madde analizi sonucunda; üç maddenin ayırt ediciliğinin 0.20 den ve güçlüklerinin 0.30 dan düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 3 madde testten çıkartılarak 21 adet çoktan seçmeli soru içeren başarı testi hazırlanmıştır. Testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 0.78 dir.

Keywords
Bloom Taksonomisi, başarı testi, geçerlik, güvenirlik, madde ve ısı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri