Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hint Düşüncesi ve İslam Düşüncesine Etkisi Üzerine
Hint düşüncesinin İslam düşüncesi üzerine etkisi olduğu genel bir kabuldür. Çoğu İslam felsefe tarihi kaynaklarında da bu etkiden söz edildiği görülmektedir. Özellikle İslam düşüncesinde Tasavvufta görülen züht hayatı gibi pratiklerde etkili olduğu söylenmektedir. İslam düşüncesinin klasik dönemi olarak nitelendirilen ilk dönemindeki bu etki tıp, astronomi ve matematik üzerinde yoğunlaşmıştır. Felsefi anlamda bir etkinin yoğun olmadığı ileri sürülmektedir. Bunun nedeni de İslam dünyası, her ne kadar Hindistan bölgesine ulaşmış olsa da İslam dünyasının merkezi düşünüldüğünde coğrafi anlamdaki uzaklıktan dolayı bu etkinin daha az olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca İslam filozofları ilk olarak yoğun bir şekilde Yunan düşüncesiyle karşılaştıklarında bilimsel faaliyetlerin daha çok arttığı savunulmaktadır. Elbette ilk dönem yapılan tercüme faaliyetlerine bakıldığında Hint düşüncesinden yapılan tercümelerin olduğu da görülmektedir. Bu tercümelerde tıp, astronomi ve matematik üzerinden gelişmektedir. Çalışmanın amacı ise bu genel kabulün temel dayanaklarını incelemek ve bu genel kabulün mümkünlüğünü sorgulamak üzerinedir.

Keywords
Hint düşüncesi, İslam düşüncesi, bilim, felsefe, etkileşim

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri