Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kamu ve Özel Hastane Misyon İfadelerinin Pazarlama Bileşenleri Açısından İncelenmesi
Hastaneler, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla misyon ifadelerinde pazarlama bileşenlerine yer vermektedir. Hastanelerin misyon ifadelerinde pazarlama bileşenlerine yer vermesi, rakiplerine karşı avantajlı bir konum kazanmasını ve pazarlama faaliyetleri daha etkin yürütmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin misyon ifadelerinde yer alan pazarlama bileşenlerinin içerik analizi ile değerlendirilmesidir. Hastanelerin kapasite ve büyüklüklerinden kaynaklı farkları azaltabilmek için araştırma örneklemi 200’ün üzerinde yatağa sahip kamu hastaneleri ve 100’ün üzerinde yatağa sahip özel hastaneler ile sınırlandırılmıştır. Belirlenen sınır çerçevesinde ve web sitesine ulaşılamama, grup hastanesi olma ve misyon ifadesinin bulunmaması nedenlerinden dolayı Türkiye’de faaliyet gösteren 242 kamu hastanesi ve 120 özel hastane toplam 362 hastanenin misyon ifadelerine web siteleri üzerinden ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre kamu ve özel hastanelerin misyon ifadelerinde yararlandıkları pazarlama bileşenleri arasında önemli bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Hem kamu hem de özel hastanelerin %90’dan fazlası misyon ifadelerinde en fazla üç bileşenden yararlandıkları saptanmıştır.

Keywords
Misyon, pazarlama, hastane, hizmet karması, strateji.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri