Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Psikolojik Dayanıklılık ve Üretim Karşıtı İş Davranışları İlişkisi: Hastane Çalışanları Örneği
Bu çalışmada, psikolojik dayanıklılık ile üretim karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan literatür araştırması sonucunda psikolojik dayanıklılık ve üretim karşıtı iş davranışlarının birlikte ele alınarak sağlık çalışanları üzerinde neredeyse incelenmediği görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda üretim karşıtı iş davranışları ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Üretim karşıtı iş davranışları ile psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan kendilik algısı arasında ise düşük ve doğru yönlü, sosyal yeterlilik boyutu ile düşük ve ters yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Üretim karşıtı iş davranışları ile gelecek algısı, yapısal stil ve sosyal kaynaklar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Üretim karşıtı iş davranışları, psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan kendilik algısı ile ilişkilidir. Üretim karşıtı iş davranışları, psikolojik dayanıklılığın alt boyutu olan sosyal yeterlilik ile ilişkilidir bulguları elde edilmiştir.

Keywords
Psikolojik dayanıklılık, üretim karşıtı, iş davranışı, hastane, sağlık çalışanları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri