Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okulda Farklı Bir Liderlik Yaklaşımı (Hz. Ali’nin Liderlik Anlayışı Bağlamında)
Hz Ali’nin liderlik anlayışı, günümüz idarecilerine örnek olacak niteliktedir. Yöneticilere ışık tutan sözleri ve örnek davranışlarıyla o hem bir söz ustası hem de gerçek bir yol göstericidir. Devleti idare edenlere inci değerinde sözler sarf etmiştir. Diğer yandan söylediklerini davranışlarında göstererek özde bir liderlik anlayışı sergilemiştir. Bu çalışmada, Hz. Ali’nin liderlik anlayışının okul yönetimine uygulanabilirliği tartılmıştır. Okul müdürlerinin sergilemeleri gereken liderlik davranışlarının bir sentezi yapılmıştır. Araştırma bu açıdan bakıldığında, kuramsal bir çalışmadır. Okul yönetimi alışılagelmiş liderlik yaklaşımlarının yerine farklı bir liderlik yaklaşımı açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile Hz. Ali’nin liderlik anlayışının okul yönetimine uygulanabilir olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, okul müdürleri birden farklı liderlik davranışları sergilemelidirler: Öğretimsel, etik, politik, toplumsal, vizyoner, dönüşümcü ve hizmetkâr liderlik davranışları gibi. Bu liderlik anlayışındaki okul müdürleri, ayrımcılık yapmamalı, yardımcılarını doğru seçmeli, denetimlerinde adaleti gözetmeli, insanları sevmeli, farklılıklara karşı hoşgörülü olmalı, okulda arkadaşlarıyla iyi geçinmeli, haksızlık yapmamalı, sözünde durmalı, arkadaşlarına yüksekten bakmamalı ve öfkeliyken karar vermemelidir.

Keywords
Hz. Ali, liderlik, okul, müdür, adalet.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri