Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Erzurum Kenti Mekânsal Gelişimi ve Bu Gelişimi Belirleyen Etmenlere İlişkin Bir Çözümleme
Çalışma, Erzurum kenti gelişiminin zaman ve mekân boyutlarında kapsamlı bir araştırmasını içermektedir. Araştırma ile Erzurum kentinin 1950 sonrası mekânsal ve tarihsel gelişimine dair ilişkisel bir çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda kentin makroformunun coğrafi, tarihi ve planlama açılarından nasıl oluştuğu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırma, ilgili literatür çalışmasının yanı sıra, Erzurum kenti özelinde hava fotoğrafları üzerinden yapılan mekânsal analizler ile desteklenmektedir. Araştırmanın kapsamı; Erzurum kenti özelinde, kentin yayılımı ve mekânsal iç kurgusu ile planlama bağlamında oluşan kent makroformunun mekânsal dinamiklerinin analizi konusunda bir kaynak çalışma oluşturmaktır. Çalışmanın temel bulguları; özellikle kentin yayılma yönü ve büyüklüğü, kentsel fonksiyonların dağılımı ve yeni konut alanlarının oluşumunun, kentin bugünkü biçimini almasında etkili olduğunu göstermektedir.

Keywords
Kent makroformu, mekânsal gelişim, hava fotoğrafı, mekânsal analiz, Erzurum kenti.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri