Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin bilişim teknolojiklerine yönelik tutumlarını incelemektir. Çalışmada, yazarın geliştirdiği “Bilişim Teknolojilerine Yönelik Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, ilgisizlik, bağımlılık, kaygı ve ilgi olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Malatya ili Merkez ilçe sınırları içinde öğrenim gören 966 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin bilişim teknolojilerine yönelik tutum ölçeğinin ilgisizlik ve kaygı alt boyutu puanlarının nispeten orta düzeyde olması bunun yanında bağımlılık ve ilgi alt boyutu puanlarının orta düzeyde olması öğrencilerin bilişim teknolojilerine yönelik olumlu tutumlara sahip olduğunu göstermektedir.

Keywords
Bilişim teknolojileri, tutum, ilköğretim programları, öğrenciler, ilköğretim okulları.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri